انواع کنسرو

کلمه کنسرو از لغتی یونانی به ‌معنی حفظ کردن می باشد. مصرف محصولات کنسرو شده در سال های اخیر رشد بسیار زیادی داشته است و کسانی که شاغل هستند ، به علت نداشتن وقت کافی برای آشپزی ، از محصولات کنسرو مشکوة استفاده می کنند . غذاهای کنسروی مقرون به...