رب گوجه فرنگی اسپتیک

رب گوجه فرنگی اسپتیک از گوجه فرنگی تازه تولید می شود که به صورت فله در کیسه های مخصوص خارجی با بریکس 36-38 در بشکه های 220 کیلویی بسته بندی می شود که باعث ماندگاری بیشتر رب در فضای آزاد و خارج از سردخانه می شود.گوجه فرنگی های استفاده شده...